(+46) 0221-188 00 info@schaktgruppen.se

Bli en av oss!
Vi söker nya entreprenörer

Bolaget har 25 st aktieposter, där för närvarande 19 st är tecknade. Aktieposterna ”värderas” årligen med utgångspunkt från årsredovisningen, vilket ger ett substansvärde.

Hör av er för mer information.

Vilka fördelar får du som ansluter dig till Schaktgruppen?
  • Alla utförda arbeten redovisas på tidsedlar, som därefter faktureras ut till kund. Faktureringen sker två gånger per månad. Delägarna får sedan sin utbetalning via avräkning, efter ca 45 dagar.
  • Möjlighet till hjälp med offerter och anbudsuträkningar, samt utskick till kund.
  • Ta del av gruppens gemensamma utbildningsprogram, där branschkurserna bokas in.
  • Billigare maskinförsäkringar tack vare en gemensam upphandling.
  • Tillgång till Schaktgruppens Ledningssystem, där många dokument finns lagrade (bl.a. Kvalitét- Miljö- och Arbetsmiljö, avvikelserapporter, kontrolldokument m.m.).
  • Tillgång och hjälp med ansökan om kabelvisning vid nya projekt.
  • Ta del av och möjlighet att komma in på arbetsplatser, där Schaktgruppen har ramavtal.
  • Övrig administrativ hjälp med div dokument, samt registrering av ID-06-kort och SSG Entré.
  • Gemensamma medlemsmöten där möjlighet till erfarenhetsutbyte är möjligt.
  • Målsättningen inom gruppen är att kunna hjälpa varandra med maskiner och transporter, men även förmedling av uppdrag.

Din åsikt är viktig för oss!

Låt oss veta vad du tycker genom att lämna en recension.