0221-188 00 info@schaktgruppen.se

Maskiner och fordon för Entreprenad och Transport

Schaktgruppen i Mälardalen AB bildades redan 1997, och kontoret har vi i Köping. Våra delägare har maskiner på uppdrag i hela Mellansverige. Här kan du hitta maskiner och fordon för de flesta uppdragen inom entreprenadområdet.

Våra tjänster

Grävning

Vi har entreprenadmaskiner anpassade för de flesta uppdrag.

Grustransporter

Vi har lastbilar för transport av grus, bergkross, sand, jord och schaktmassor

Containrar och flak

Hos oss finns möjlighet att hyra containrar och flak

Vägtjänster

Behöver du hjälp med snöröjning eller sandning finns olika storlekar på maskiner

Vi söker nya delägare!

Vill du också bli en del av Schaktgruppen i Mälardalen AB? Kontakta oss så berättar vi mer.

Inget projekt är för stort eller för litet

Vi har servat kunder i över 20 år!
Med en imponerande maskinpark och kompetens med några hundra års total  branscherfarenhet tar vi oss an projekt oberoende storlek och typ.

Våra entreprenörer tillsammans har cirka 100 maskiner, väl lämpade för alla uppdrag inom entreprenadområdet. Hos oss hittar Du hjulburna- och larvgående grävmaskiner, bandtraktorer, hjullastare, minigrävare, traktorgrävare och lastbilar.

Hör gärna av er om det är något ni behöver hjälp med så kan vi diskutera fram en lösning.

Schaktgruppen ska vara den bästa och effektivaste leverantören av maskiner, fordon och yrkesarbetare inom schaktområde i Mälardalen.

Vi ska på alla sätt placera kunden i centrum och alltid sträva efter att ge mervärden till de arbeten vi får oss tilldelade. Arbetet ska präglas av enkelhet och personligt engagemang från alla anslutna entreprenörer.

Entreprenörer

+ Maskiner

Bli en av oss!
Vi söker nya entreprenörer.

Bolaget har 25 st aktieposter, där för närvarande 20 st är tecknade. Aktieposterna ”värderas” årligen med utgångspunkt från årsredovisningen, vilket ger ett substansvärde.

Hör av er för mer information.

Vilka fördelar får du som ansluter dig till Schaktgruppen?
  • Alla utförda arbeten redovisas på tidsedlar, som därefter faktureras ut till kund. Faktureringen sker två gånger per månad. Delägarna får sedan sin utbetalning via avräkning, efter ca 45 dagar.
  • Möjlighet till hjälp med offerter och anbudsuträkningar, samt utskick till kund.
  • Ta del av gruppens gemensamma utbildningsprogram, där branschkurserna bokas in.
  • Billigare maskinförsäkringar tack vare en gemensam upphandling.
  • Tillgång till Schaktgruppens Ledningssystem, där många dokument finns lagrade (bl.a. Kvalitét- Miljö- och Arbetsmiljö, avvikelserapporter, kontrolldokument m.m.).
  • Tillgång och hjälp med ansökan om kabelvisning vid nya projekt.
  • Ta del av och möjlighet att komma in på arbetsplatser, där Schaktgruppen har ramavtal.
  • Övrig administrativ hjälp med div dokument, samt registrering av ID-06-kort och SSG Entré.
  • Gemensamma medlemsmöten där möjlighet till erfarenhetsutbyte är möjligt.
  • Målsättningen inom gruppen är att kunna hjälpa varandra med maskiner och transporter, men även förmedling av uppdrag.

Kontakta oss

Schaktgruppen i Mälardalen AB

Sveavägen 17, 731 32 Köping

0221-188 00

info@schaktgruppen.se