Alkohol och drogpolicy

Schaktgruppen i Mälardalen AB utför grävmaskintjänster/entreprenader av hög kvalitet och kan således under inga omständigheter acceptera ett berusat tillstånd hos någon anställd. Det är en viktig arbetsmiljöfråga för alla på arbetsplatsen och för att kunna minimera risken för olyckor på våra arbetsplatser är nykterhet en självklarhet. Schaktgruppen har ett implementeringssystem för alkolås i entreprenadmaskinerna.

 

Samtliga medarbetare hos Schaktgruppen i Mälardalen AB äger ansvar för att alkohol eller andra droger inte förekommer under arbetstid och det är självklart absolut förbjudet att vara påverkad i tjänsten.  

Skulle en medarbetare, anställd eller inhyrd, misstänkas vara påverkad av alkohol eller andra droger ska arbetsledning omedelbart ta personen ur tjänst tills saken är grundligt utredd. Om drog – eller alkoholrelaterade problem identifieras ska företaget verka för att den anställde snarast möjligt får professionell hjälp.

 

Som en del av företagets alkoholpolicy ingår också att vid varje tillfälle företaget står som värd inför bjudning, med kunder eller medarbetare, beakta vår medvetenhet om att alkoholrelaterade problem är ett stort samhällsproblem som heller inte är förenligt med vår verksamhet.